Wycieczka do Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

Wycieczka do Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach -spotkanie z żywymi świadkami historii i udział w obchodach 74. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf.

W sobotę, 6 października 2018r. uczniowie naszej szkoły z klas 1a II LO ,2a IILO,2TH i 3TEG pod opieką Pań: Danuty Giereś, Elżbiety Klekociuk i Katarzyny Bochenek wzięli udział w spotkaniu z Powstańcami Warszawskimi, które miało miejsce w dawnym baraku Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Poprzedził je wykład kierownika Działu Naukowego, dr. Piotra Stanka na temat jenieckich losów ok. 6-tysięcznej grupy powstańców: mężczyzn, kobiet i dzieci oraz młodzieży w wieku 10–18 lat, w Lamsdorf. Wspomnieniami z pierwszych dni niewoli niemieckiej podzielił się z nami Jerzy Esden Tempski. Następnie mówiła Wanda Traczyk-Stawska i  Włodzimierz Wiśniewski. W tej części uroczystości udział wzięli także inni powstańcy warszawscy: Helena Kamerska ,z którą nawiązaliśmy kontakt oraz Bronisław Maciaszczyk i Romuald Malinowski. Na spotkaniu obecny był również syn rotmistrza Witolda Pileckiego, Andrzej Pilecki.

Po spotkaniu przeszliśmy pod Pomnik Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf ,gdzie odbyła się uroczystość poświęcona 74. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf.

Uroczystość przy Pomniku Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf rozpoczęła się o godz. 11.00. Po hymnie państwowym, o zabranie głosu poproszono Wandę Traczyk-Stawską, ps. „Pączek”, która po zakończeniu powstania, trafiła najpierw do obozu przejściowego w Ożarowie, a następnie do Stalagu 344 Lamsdorf. W swoim wystąpieniu zwróciła się do młodzieży z apelem : Uczcie się języków, bądźcie aktywni i wstańcie od komputerów! Szukajcie przyjaciół! Zwracając się natomiast do żołnierzy, życzyła im, by nigdy nie musieli użyć broni przeciwko innym ludziom.

Podziękowano powstańcom m.in. za ciągłe dawanie świadectwa o grozie wojny i tragedii ludzi, biorących w niej udział. Podkreślono, iż umiejętność współżycia z innymi to podstawa pokoju.

W dalszej części uroczystości kpt. Grzegorz Białkowski odczytał Apel Pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa. Następnie, w pobliżu pomnika, Andrzej Pilecki i Krzysztof Kosior, a także Monika Kwiatosz oraz Marco Patricelli w towarzystwie Wojciecha Lesiaka, Antoniego Konopki, Tomasza Karpińskiego oraz dr Violetty Rezler-Wasielewskiej posadzili dąb poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, również przez naszych uczniów i nauczycieli przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf zakończyło uroczyste obchody.

Na zakończenie tego wspaniałego dnia, zostaliśmy zaproszeni na prawdziwie żołnierską grochówkę .